Sadni materijal za potrebe u hortikulturi. Širok asortiman sadnog materijala koji je klasiran u : 

Drvoredne stablašice: Drvoredne stablašice u kojima su primjenjeni stručni standardi uzgoja drvorednih stabala, koji su koncipirani na ekološkim osnovama i primjenom normativa za formiranje drvorednih alejnih stabala. Iz bogatog asortimana izdvajamo :


Tila.sp - drvoredne stablašice lipe
Fraxinus sp. - drvoredne stablašice, kalemljene forme jasena
Morus sp. - Kalemljene forme dud -a
Acer sp. - Kalemljene forme i ukrasni kultivari i dr...